• رسانه‌های اجتماعی در حال تبدیل به بخشی جدایی‌ناپذیر از بازار کار مدرن و زمینه‌ی مناسبی برای جویندگان کار به منظور ارائه‌ی مهارت‌های آنها می‌باشند.

  • "برند شخصی" شما، "شهرت و میراث" شماست. یک برند شخصی قدرتمند می تواند فرصت های شغلی و حرفه ای بسازد. یک برند شخصی ضعیف، شما را با مسئولیت های بزرگ و مهم زندگی و کارتان تنها می گذارد.

  • وبسایت شخصی چیست؟
    امروزه پرسونال برندیگ اهمیت زیادی یافته و داشتن یک برند شخصی می تواند دلیل متمایز شدن شما از دیگران باشد.

  • زمانی لوگو تنها مختص برندهای کسب‌ و کار و یا عرضه محصولات بود، اما امروزه با گسترش شبکه‌ های اجتماعی، نه ‌تنها فرصت داشتن یک برند شخصی به وجود آمده، بلکه برای متمایز شدن از دیگران به یک باید تبدیل شده است.